חזון ביה"ס

חוסנה של החברה הישראלית, עתידה הכלכלי ואופייה הדמוקרטי תלויים במידה רבה באיכות המקצועית וברמה המוסרית של הנבחרת המקצועית המופקדת על ניהול המגזר הציבורי. האוניברסיטה העברית החליטה לתת בעשור הקרוב של פעילותה עדיפות לפיתוחה של תכנית עילית אשר תכשיר את עתודת המנהיגות המקצועית של המגזר הציבורי בישראל, ותתרום לטיפוחה כאליטה חברתית רחבת אופקים, אחראית ויוצרת.

בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל משלב מחקר בין-תחומי עם לימודים לתואר, ושואף לתרום להעשרה ולהכשרה מקצועית של הסגל הבכיר בשירות המדינה, בשלטון המקומי ובגופים ציבוריים אחרים.

משימתו העיקרית של בית הספר היא להקנות ללומדים בו את כלי החשיבה והניתוח הדרושים להשתתפות אפקטיבית בתהליך של פתרון בעיות ציבוריות.

במסגרת הכשרתם, תלמידי בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל מפתחים את היכולת להתמודד עם מורכבויות ולבחון בעיות ופתרונות ממספר נקודות תצפית, ואת היכולת ליישם רעיונות מופשטים בהקשרים קונקרטיים. מטעמים אלו ניתן דגש על לימוד מבוסס-דיסציפלינה, לצד פיתוח היכולת לעשות שימוש מושכל בידע תיאורטי רב תחומי.

בכ"ט בכסלו התשס"ז (20.12.2006) התקיים טקס קריאת בית הספר למדיניות ציבורית וממשל על שם פדרמן לזכרם של יקותיאל (קסיל) פדרמן ואחיו שמואל (סמו) פדרמן כהוקרה על תמיכתם רבת השנים באוניברסיטה העברית.