חיי בית הספר

בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל הינו מסגרת אינטימית של קבוצת סטודנטים איכותית ומצומצמת וסגל אקדמי ומנהלי מסור ומחויב.


בנוסף לקורסים השונים ולסדנאות אשר מאפשרים דיאלוג אישי והיכרות מעמיקה בין הסטודנטים ובין המרצים בתכניות השונות, מתקיימים בבית הספר אירועים שונים, מהם בעלי אופי רשמי ומהם בלתי פורמאליים, במהלך שנת הלימודים ואף בחודשי הקיץ.


אירועים אלה מסייעים ביצירת אווירה לימודית מעשירה ומאתגרת ותורמים להרחבת תחומי העניין והדיון אל מעבר למסגרת הפורמאלית. באמצעות עידוד הסטודנטים למעורבות פעילה בחיי בית הספר ובקבלת תפקידים שונים ותחומי אחריות שהם מעבר לחובות האקדמיות המוטלות עליהם אנו מצליחים לעורר בקרב הסטודנטים תחושת שייכות וערבות הדדית המכינות אותם לשירות במגזר הציבורי .