מכון פהר

לזכרם,

במסגרת בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל פועל מכון פהר, אשר הוקם ע"י "קרן פהר" ונושא את שמם של רוז וד"ר פול פהר ז"ל מפריז ,צרפת .

רוז וד"ר פול פהר חנכו את מכון פהר למדיניות ציבורית, באוניברסיטה העברית בירושלים ביום ה27-במאי, 1996.
החזון שהדריך אותם ותרומתם הנדיבה הם שהביאו לפיתוח מדיניות ציבורית כתחום לימוד ומחקר באוניברסיטה העברית ולהקמת בית הספר למדיניות ציבורית.

המכון הוא פרי יוזמתו של עו"ד וד"ר פול פהר המנוח (1924-1999) שייחל לבניית תוכנית הכשרה מעולה למגזר הציבורי בישראל. הוא שאף לכך שהמכון יעמוד בסטנדרטים של בתי ספר יוקרתיים דומים ברחבי העולם.

מטרתו הראשונה של המכון, כפי שהוגדרה ע"י התורם היא: "להכשיר מנהיגות מקצועית שתשרת את הסקטור הציבורי ותסייע לשפר את איכות השלטון בישראל".

משפחת פהר, שתרמה רבות למדינת ישראל, מתוך אהבת המדינה, השאירה את חותמה, בתרומותיה לסקטורים השונים של החברה הישראלית.