ראשי ביה"ס

פרופ' דוד דרי
מייסד וראש ביה"ס בין השנים 2002 - 2004
 
פרופ' ערן פייטלסון
ראש ביה"ס בין השנים 2004 - 2009
 
פרופ' דן אבנון
ראש ביה"ס בין השנים 2009 - 2011
 
 פרופ' מומי דהן
ראש ביה"ס בין השנים 2011 - 2014
 
 פרופ' דוד לוי פאור
ראש ביה"ס בין השנים 2014 - 2017
 
 פרופ' רענן סוליציאנו קינן
ראש ביה"ס החל מ- 2017