כנסים וימי עיון


כנס OECD
שיחה עם ראש עיירית ירושלים מר ניר ברקת
01.06.2010 I הזמנה I תמונות
 
מה אומרים ב-OECD על המדיניות הכלכלית בישראל?
20.01.2010 I הזמנה לכנס I דוח I תמונות מהכנס I הרצאתו של ד"ר מומי דהן I מצגת נציגי הדוח I סיקור תקשורתי של הכנס
 
הפרטה ורגולציה של בתי סוהר: הסוגיות שמעבר לפסק הדין וההשלכות לעתיד
20.01.2010 I הזמנה I תמונות
 
רכבות - שולחן עגול ע"ש באומן
התמודדות עם משברי מדיניות: אחריות ולמידה
20.10.2009 I תכנית I תקציר
התוכל דמוקרטיה לנצח טרור?
אילו שינויים נחוצים במערכת ההשכלה הגבוהה?
30.10.2007 I תכנית
כנס חושבים עתיד
דיון בספר – המתנחלים והמאבק על משמעותה של הציונות
הפקת לקחים וועדה חקירה - הילכו השניים יחדיו?
21.11.2006 I תכנית
מה מידת אחריות המדינה לתושביה?
31.10.2006 I תכנית
חושבים עתיד
11.05.2006 I תכנית I תקציר
תהליך קבלת ההחלטות לקראת ההינתקות
15.11.2005 I תכנית
רפורמות כלכליות במגזר הציבורי
1.11.2005 I תכנית 
 
למה פוליטיקאים לא רוצים מנהל ציבורי מקצועי?
18.05.2005 I תכנית
הון ושלטון
18.11.2004 I תכנית
מי קובע את מדיניות הרווחה בישראל?
12.10.2004 I תכנית
גדר ההפרדה תהליך קבלת ההחלטות
28.03.2004 I תכנית
על משרתים ונסיכים
15.03.2004 I תכנית
מדיניות ציבורית והיכולת למשול
16.11.2003 I תכנית