סמינר התשע"ה

סמינר בית ספר למדיניות ציבורית וממשל הנו סמינר מחקרי המתקיים בשעה 10:30 בחדר 1750
 
סמסטר ב'
 
9 במרץ 2015
פרופ' ערן פייטלסון, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית
חבילות מדיניות - גישה פרקטית לגיבוש ויישום מדיניות והשלכותיה הדידקטיות
 
 
13 באפריל 2015
ד"ר שרון גלעד
יפורסם בהמשך
 
 
27 באפריל 2015
ד"ר גלית כהן בלנקשטיין
תחבורה אמוציונאלית
 
 
11 במאי 2015
ד"ר יריב פניגר, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון
פערים חברתיים בהשכלה הגבוהה בישראל: מבט רב-מימדי
 
 
1 ביוני 2015
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי
השפעת השינויים במס הכנסה בישראל על ההגירה
 
 
15 ביוני 2015
אורח מחו"ל- פרטים בהמשך
יפורסם בהמשך
 
 
סמסטר א'
 
10 בנובמבר 2014
ד"ר אורי לב, מנהל ומדיניות ציבורית, מכללת ספיר
Biomedical Cognitive Enhancements: Coercion, Competition and Inducements
 
17 בנובמבר 2014
Prof. Evelyn Brodkin, the School of Social Service Administration, Chicago University
 
24 בנובמבר 2014
פרופ' מומי דהן
ריכוזיות תקציבית והשתתפות פוליטית
 
15בדצמבר 2014
פרופ' אוולין ברודקין מאוניברסיטת שיקגו מתארחת בביה"ס
Taking It to the Street: Insights from the front lines of the global workfare project
 

22 בדצמבר 2014
ד"ר שרי אהרוני, מהמכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס 
קידום שוויון מגדרי באזורי סכסוך: יישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון כמקרה בוחן של לוקליזציה סלקטיבית
 

15 בדצמבר 2014
ד"ר עדי עמית 
המחיר הפסיכולוגי במשא ומתן באמצעות נציגים
 
 
29 בדצמבר 2014
ד"ר שהם חושן-הלל, מאוניברסיטת שיקאגו 
"Waste Management”: Making Efficient – and Fair – Allocation Decisions at 10:30 in room 1750 at the Federmann School of Public Policy
 
 
5 בינואר 2015
אליקים כסלו, אוניברסיטת קולומביה
The Effect of Education Policies on Higher-Education Attainment of Immigrants in Western Europe: A
Cross-Classified Multilevel Analysis