פורום התשס"ה

תאריכי פורום ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

פורום ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל יתקיים, במהלך כל שנת הלימודים התשס"ה, מדי שבועיים בין השעות 18:15-20:00 בחדר 1741

27 באוקטובר 2004

"מייעץ, נועץ וקבלת החלטות"

בהשתתפות:

פרופ' משה ארנס

10 בנובמבר 2004

Influencing the Decision-Making Process: Grass Roots Organizing

בהשתתפות:

Elliot Brandt - AIPAC

8 בדצמבר 2004

Interaction Between Professionals and High Level Decision Makers Over the Yarmouk and the Jordan Valley

בהשתתפות:

Munther Haddadin-Former water minister of Jordan

&

The chief negociator on water for Jordan in the peace agreement

15 בדצמבר 2004

"מה קרה למועצה לביטחון לאומי?"

בהשתתפות:

ח"כ אברהם בורג

22 דצמבר 2004

"Rationality in Theory and Practice: lessons for Social Science and Public Policy"

בהשתתפות:

Michael J. Feuer

Executive Director of the Division of Behavioral and Social Sciences and Education (DBASSE) in the National Research Council (NRC) of the National Academies

12 בינואר 2005

בהשתתפות:

אלוף במיל' עוזי דיין

1 במרץ 2005

"מייעץ, נועץ וקבלת החלטות"

בהשתתפות:

ראש אמ"ן אלוף זאבי פרקש

30 במרץ 2005

"היועץ המשפטי לממשלה כאוכף החוק הפלילי על חברי הממשלה"

בהשתתפות:

עו"ד נאוה בן אור

13 באפריל 2005

"יחסי טכנוקרטיה והרשות המחוקקת"

בהשתתפות:

פרופ' נעמי חזן

25 במאי 2005

"תהליך התקצוב בישראל"

בהשתתפות:

דוד מלגרום

1 ביוני 2005

"הרגולטור, השוק החופשי והאינטרס הציבורי"

בהשתתפות:

עו"ד יורם מוקדי

15 ביוני 2005

"תהליך התקצוב בישראל – מבט מבפנים"

בהשתתפות:

ח"כ אברהם (בייגה) שוחט – שר האוצר לשעבר