פורום התשס"ו

הפורום הינו מסגרת משותפת לכלל הלומדים בבית הספר. תלמידי התכנית נהנים מהרצאות אורח של ראשי המשק והממשל בישראל המשולבות בימי הלימודים. ההרצאות עוסקות בסוגיות שונות העומדות על סדר יומה של החברה הישראלית.

תאריכי פורום ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

פורום ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל יתקיים במהלך שנת הלימודים התשס"ו,

מדי חודש בין השעות 18:15-20:00 בחדר 1741.

09 במאי 2006

"רפורמות מבניות בסקטור הציבורי"

בהשתתפות:

מר קובי הבר, ממונה על התקציבים במשרד האוצר

04 באפריל 2006

"משבר השלטון המקומי בישראל"

בהשתתפות:

מר גדעון בר לב, מנכ"ל משרד הפנים לשעבר

מר מוטי אביסרור, ראש העיר ירוחם לשעבר

פרופ' ערן רזין, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

07 במרץ 2006

"תהליכי השינוי בצה"ל"

בהשתתפות:

אלוף (במיל) גבי אשכנזי, סגן הרמטכ"ל לשעבר

10 בינואר 2006

"הסדר קרנות הפנסיה"

בהשתתפות:

אייל בן שלוש, ממונה על שוק ההון לשעבר

לאה אחדות, סמנכ"ל למחקר, המוסד לביטוח לאומי

ד"ר מומי דהן

27 בדצמבר 2005

"התמורות הפוליטיות האחרונות"

בהשתתפות:

פרופ' שלמה אבינרי, המחלקה למדע המדינה

מר עוזי ברעם, שר לשעבר

ד"ר מומי דהן

15 בנובמבר 2005

"תהליך קבלת ההחלטות לקראת ההינתקות"

בהשתתפות:

פרופ' ערן פייטלסון

פרופ' יחזקאל דרור

אלוף (במיל) גיורא איילנד, ראש המועצה לביטחון לאומי

אלוף (במיל) עמוס ירון, מנכ"ל משרד הביטחון לשעבר

01 בנובמבר 2005

"רפורמות כלכליות במגזר הציבורי"

בהשתתפות:

פרופ' ערן פייטלסון

פרופ' אבי בן בסט

ח"כ חיים (ג'ומס) אורון

ד"ר מומי דהן