פורום התשס"ח

19 בפברואר 2008

"נוהגים מהמושב האחורי? קביעת מדיניות בין דרג נבחר לדרגי ביצוע"

בהשתתפות:

פרופסור יחזקאל דרור , חבר ועדת וינוגרד

פרופסור אבי בן בסט , לשעבר מנכ"ל משרד האוצר

פרופסור שלמה אבינרי , לשעבר מנכ"ל משרד החוץ

פרופסור אבי ישראלי (טרם אושר) , מנכ"ל משרד הבריאות

01 באפריל 2008

נשים? שוויון מגדרי במגזר הציבורי?

בהשתתפות:

פרופ' רחל אליאור, האוניברסיטה העברית בי-ם

גב' ולריה סיגלשייפר, לוביסטית "נשים לתקציב הוגן