פורום התשס"ט


18 בנובמבר 2008

המשבר בשלטון המקומי: אילוצים מבניים וסיכויים

דוברים:

מר רני פינצי, יו"ר מנהל השלטון המקומי במשרד הפנים

מר דניאל ועקנין, ראש עיריית בית שמש

עו"ד אברהם פורז, שר הפנים (2003 - 2004)

30 בדצמבר 2008

ניהול משרד האוצר: מבט מלשכת השר

דובר: שר האוצר רוני בר און (טרם אושר)

27 בינואר 2009

מערכת החינוך בישראל: משברים, סיכויים ואילוצים

דוברים: שרת החינוך יולי תמיר (טרם אושר)

31 במארס 2009

ניהול משרד הרווחה: מבט מלשכת השר

דובר: שר הרווחה יצחק (בוז'י) הרצוג

19 במאי 2009

ניהול משרד הבריאות: מבט מלשכת השר

דובר: שר הבריאות לשעבר אפרים סנה

16 ביוני 2009

ניהול משרד ראש הממשלה: מבט מלשכתו של מזכיר הממשלה

דובר: מזכיר הממשלה לשעבר עובד יחזקאל