פורום התש"ע

פורום ביה"ס
סדרת מפגשים של תלמידים, מורים ואורחים לדיון ועיון בסוגיות שונות
 
רשימת פורומים בסמסטר א'
באחריותו של ד"ר גדי טאוב
 
27.10.09 מדיניות בריאות: בין פרטי לציבורי
אירוע פתיחת שנת הלימודים והשקת כתב העת "מדיניות ציבורית"
דוברים:
פרופ' שלמה מור יוסף, מנהל כללי הסתדרות מדיצינית הדסה ירושלים
מר ישי נאמן, רכז תחום תמחור, משרד הבריאות
גב' אסתר סיוון, מנכ"לית בזכות - המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות
ד"ר דניאל שפרלינג, חבר סגל ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
 
17.11.09 אקטיביזם שיפוטי
דוברים:
פרופ' יואב דותן, הפקולטה למשפטים
מר משה נגבי, החוג לתקשורת
ד"ר מרגית כהן, חברת סגל ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
 
15.12.09 השלכות מדיניות של הגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית
הדלקת נר 4 של חנוכה
דוברת:
פרופ' רות גביזון, הפקולטה למשפטים
 
12.01.10 המשבר הכלכלי והשלכותיו על תקציב המדינה
דובר:
ד"ר אודי ניסן, ממונה על התקציבים במשרד האוצר
 
 
רשימת פורומים בסמסטר ב'
באחריותו של ד"ר דניאל שפרלינג
 
13.04.10 מדיניות סביבה - אירוע השקה כתב עת מדיניות ציבורית
הרצאה בנושא: "החזון הסביבתי - על הפער שבין המדיניות למציאות ועל תפקידה של החברה האזרחית"
דוברת:
ציפי אסיר-איציק - המנכ"לית היוצאת של אדם, טבע ודין
 
4.05.10 רפורמות במשרד החינוך
דובר: השר גדעון סער, שר החינוך
 
01.06.10 מנהיגות בירושלים: סוגיות בניהול העיר
דובר: ניר ברקת, ראש עיר ירושלים
מראיין ומנחה: פרופ' דן אבנון - ראש ביה"ס ע"ש פדרמן
 
15.06.10
דובר: ראש המוסד לשעבר אפרים הלוי
ההרצאה תינתן בשפה האנגלית