פורום התשע"ג

תכנית פורום בית הספר לתכניות המצטיינים והצוערים
סדרת מפגשים של תלמידים, מורים ואורחים לדיון ועיון בסוגיות שונות
הפורום יתקיים לסירוגין בימי שני, בשעה 18:30, בחדר 1741
מרכז ד"ר גדי טאוב
 
 
 
22.10.2012 "הליכי קבלת החלטות – בין מדיניות ליישום"
מרצה: צבי האוזר, מזכיר הממשלה
 
אירוע פתיחת שנת הלימודים לזכרו של ד"ר פול פהר ז"ל
הזמנה I סרט הרצאה I תמונות
 
 
10.12.2012 "המהפכה המשפטית בישראל"
מרצה: פרופ' דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר
חלוקת מלגות הצטיינות לתלמידי תכנית המצטיינים
 
 
04.03.2013 "שלום וצדק חברתי - תאומים סייאמיים"
מרצה: ח"כ עמיר פרץ
הזמנה I סרט הרצאה I תמונות
 
 
27.05.2013 "ועדת פלסנר במבט לאחור"
מרצה: ח"כ יוחנן פלסנר
הזמנה I סרט הרצאה I תמונות