לתלמידי מוסמך

התשע"ז
 
1. מלגת שכר לימוד
סכום: עד 100% שכ"ל בשנה א' לתואר (בהתאם לשכ"ל של כל סטודנט באותה שנה)
קריטריונים: קבלה לשנה א', זכאות לתואר ב"א ועמידה בתנאי התכנית
מתי: בשתי פעימות
קול קורא: אין
זכאים: כל המתקבלים לתוכניות המצטיינים ע"ש פהר בכל המסלולים

2. מלגת הצטיינות ע"ש פהר
סכום: עד 5,000 ₪
קריטריונים: ממוצע מיטבי של ציוני שנה א', התקדמות משמעותית בכתיבת 
מתי: בפורום שקרוב לחנוכה (דצמבר)
קול קורא: אין
מכסה: שלוש מלגות
זכאים: סטודנטים בשנה ב' בתוכנית המצטיינים בכל המסלולים
 
3. מלגת סיוע בהוצאות מחקר בכתיבת תזה
סכום
: עד 5,000 ₪ בכפוף למגבלת תקציב.
קריטריונים: התקדמות משמעותית בכתיבת התזה, צורך בתקציב למחקר
מתי: קול קורא פעמיים בשנה
מכסה: בהתאם לביקוש ולהקצאות
זכאים: סטודנטים בשנה ב' של לימודי תכנית המצטיינים הכותבים תזה בעלת אופי אמפירי, כמותני או איכותני, אשר מלווה בהוצאות מחקר (למשל, ייעוץ סטטיסטי, קניית מסד נתונים, רכישת ציוד הקלטה, הוצאות עבור תמלול ראיונות וכדומה). **במקרים יוצאי דופן תשקול הוועדה לדון גם בבקשות לתמיכה מחקרית מתלמידי שנה א' או ג'.

4. מלגות לזכרו של שמעון בן חמו ז"ל
סכום: עד 3000 ₪ לכל אחת מהמלגות
קריטריונים -
קריטריון כללי לתלמידים במסלול מחקרי (בביה"ס בפרט): התקדמות בתזה.
 
מלגה מחקרית
סטודנט/ית לתואר שני או שלישי ממדעי החברה, משפטים, רוח, חינוך, או עו"ס, שכותב עבודת מחקר באחד הנושאים הבאים:
1. יחסי עובד-מעביד בשירות הציבורי
2. תעסוקה בשירות הציבורי
3. ארגוני עובדים במגזר הציבורי
4. ארגוני מעבידים במגזר הציבורי
5. הקשרים חברתיים, פוליטיים, משפטיים וכלכליים של יציגות של עובדים
 
מלגה חברתית
סטודנט/ית בעל/ת תרומה חברתית/קהילתית יוצאת דופן, הפועל/ת להגנה ולקידום זכויות אוכלוסיות שונות, ו/או שלפעילותו/ה הציבורית נודעת השלכה מכרעת על חיי הקהילה

מתי: תחילת סמסטר ב'
קול קורא: מפורסם בסוף סמסטר א'
מכסה: שתי מלגות - מחקרית וחברתית
זכאים: מלגה מחקרית –סטודנטים לתואר שני (מחקרי) או שלישי ; מלגה חברתית – סטודנטים מכלל תוכניות בית הספר– כולל מנהלים וצוערים. כמו כן פתוח לתלמידי משפטים, עו"ס, מדעי החברה, חינוך, מדעי הרוח. במלגה החברתית תינתן עדיפות לסטודנטים ממדיניות ציבורית
 
4. מלגת קרן איסר בורי (משותפת עם מדע המדינה) לא תינתן בשנת הלימודים התשע"ז
סכום: בהתאם לפרות הקרן באותה שנה, לא תינתן מידי שנה.
קריטריונים: התקדמות במחקר ונחיצות לביצוע המחקר. תינתן עדיפות לדוקטורנטים, וכן עדיפות לסטודנטים ממועטי תמיכה אחרת
מתי: סוף שנת לימודים
קול קורא: לקראת סוף שנת הלימודים
מכסה: שתי מלגות (אחת מכל מחלקה)
זכאים: סטודנטים לתואר שני (מחקרי) ושלישי מבית הספר וממדע המדינה
 
5. פרס ע"ש דוד-דיאגו לדובסקי ז"ל
סכום: משתנה בהתאם לסכום הגיוס של המשפחה
קריטריונים: סטודנט שסיים את התואר תוך שנתיים, בציון 85 לפחות בעבודת התזה (אשר הוגשה בזמן על פי כללי הפקולטה) וסיים חובותיו לתואר.
מתי: בפורום בית הספר, במסגרת טקס לזכרו של דוד-דיאגו לדובסקי ז"ל במעמד המשפחה–חודש מאי/יוני
קול קורא: אין
מכסה: כמה שיותר זוכים, בהתאם לסכום הגיוס
זכאים: למסיימי תוכנית המצטיינים במסלול המחקרי בלבד. באם יהי גיוס כסף המאפשר פתיחת המלגה גם לסטודנטים  במסלול הלא מחקרי, יתקיים על כך דיון בוועדת המלגות.