מלגות כלליות


1. מלגות כלליות לתלמידי מוסמך באוניברסיטה העברית
* לקבלת מידע על מלגות לתלמידי מוסמך ניתן לעיין באתר המלגות של האוניברסיטה העבריתhttp://www.huji.ac.il/huji/adm_milgot.htm
 
* לקבלת מידע על מלגות סיוע, ניתן לעיין באתר מדור הסיוע:
כתובת: מדור סיוע, בניין פרנק סינטרה קומה ב', הר הצופים.
קבלת קהל: בימים א'-ה', בין השעות 11:00-13:00, טל'   02-5882881
 דוא"ל: siua@savion.cc.huji.ac.il
 
 
 
4. מלגות פוסט דוקטוראט:
בשלב הראשון ניתן לפנות למזכירות האקדמית של האוניברסיטה לקבלת טפסים להגשת בקשות לקרנות השונות, בצירוף מכתב הזמנה של המחלקה הקולטת וכן המלצות. http://sites.huji.ac.il/mazkirut/postdoc.html