קול קורא

קול קורא להגשת מועמדות למלגת בן חמו ז"ל לשנת הלימודים התשע"ח
מועד אחרון להגשת מועמדות 20/12/2017
 
קול קורא להגשת מועמדות למלגת הצטיינות חד שנתית (מיועד לדוקטורנטים של ביה"ס)
קול קורא
מועד אחרון להגשת מועמדות 20/12/2017
 
קול קורא להגשת מועמדות למלגה בתמיכה במחקר (מיועד לדוקטורנטים של ביה"ס)
מועד אחרון להגשת מועמדות 20/12/2017
 
קול קורא להגשת מועמדות למלגה בתמיכה במחקר לתלמידי תכניות המצטיינים התשע"ז
מועד אחרון להגשה: 23/02/2017
 
 
 
קול קורא להגשת מועמדות למלגת השתתפות בנסיעה לכנס והשתלמות בחו"ל לשנת התשע"ז –
לדוקטורנטים של בית הספר למדיניות ציבורית
מועד אחרון להגשת בקשה: 23/02/2017
 
מלגת בן חמו ז"ל התשע"ז
מועד אחרון להגשת מועמדות: 23/02/2017
 
קול קורא להגשת מועמדות למלגת הצטיינות חד שנתית ע"ש פהר (מיועד לדוקטורנטים של ביה"ס)
קול קורא
מועד אחרון להגשה:02/02/2017
 
קול קורא להגשת מועמדות למלגה בתמיכה במחקר לתלמידי תכניות המצטיינים
מועד אחרון להגשה: 31/07/2016
 
קול קורא להגשת מועמדות למלגת השתתפות בנסיעה לכנס והשתלמות בחו"ל לשנת תשע"ו סמסטר ב' –
לדוקטורנטים של בית הספר למדיניות ציבורית
מועד אחרון להגשת בקשה: 24.07.2016

 

מלגות קיום רב שנתיות לדוקטורנטים
מועד אחרון להגשת בקשה: 02/06/2016
 
 
מלגת השתתפות בנסיעה לכנס
מועד הגשה: 31/12/2016
 
 
מלגת בן חמו ז"ל
מועד אחרון להגשת מועמדות: 31/12/2016
 
מלגת בן חמו למסטרנטים ולדוקטורנטים - התשע"ה
מועדי הגשה: מה-08.01.2015 ועד ה-08.02.2015 (בחצות)
 
מלגת נסיעה לכנס בחו"ל - התשע"ה  
קול קורא
מועדי הגשה: 08.01.2015 ועד ה- 08.02.2015 (בחצות)
 
מלגת מחיה לדוקטורנטים - התשע"ה
מועדי הגשה: