ניוזלטר 19 באוקטובר 2017

אושרה התזה של משה לאו

בנושא: "חרדים לגורלם: הכוח הפוליטי של החרדים והתפתחות מדינת הרווחה בישראל, 1980-2015" ובהנחייתו של פרופ' מומי דהן

סמינר בית ספר

Prof. Michaela Kreyenfeld on "Policy Reform and Employment of Divorced Mothers in Germany", 23rd of October at 10:30 in Room 1750

פורום פהר הראשון לשנת הלימודים התשע"ח יתקיים ביום שני 6 בנובמבר 2017 בשעה 18:30

אורח הפורום מר שאול מרידור - מנכ"ל משרד האנרגיה; בנושא ניהול בסביבה ממשלתית

פרסום חדש של ד"ר אליקים כסלו

Happiness, Post-materialist Values, and the Unmarried Journal of Happiness Studies,

על נאורות ובדידות: ראיון עם ד"ר גדי טאוב

מאת: ג'וני גרין, 15/10/17 שיחה פתוחה על שני ספריו החדשים, "הנאורות" ו"נגד בדידות", על הרעיונות שעצבו את המערב בכלל ומדינת ישראל בפרט, על המפגש בין הגות ופוליטיקה, ועוד

סדנת שטח לסטודנטים במחזור ט"ז בתכנית המצטיינים

לפתיחת שנת הלימודים התשע"ח התקיימה סדנת שטח ביום שני האחרון בהובלתו של ארי שמש

סדנת שטח במנהיגות למחזור י"ג בתכנית המנהלים

יומיים אינטנסיביים של התנסויות באתגרי מנהיגות והובלה המאפשרים התבוננות עצמית ונקודות מבט משמעותיות ללמידה