ניוזלטר 13 במארס 2014

אושרה התזה של אמנון רבינוביץ בוגר תכנית המצטיינים

נושא התזה: מידת ההיענות למדיניות בקרב מורים המועסקים ע"י גופים מתווכים. מנחת התזה: ד"ר ענת גופן

ראשי רשויות חדשים למדו בכנסת על הממשק שבין שלטון מרכזי לשלטון מקומי

ראשי הרשויות פגשו את עו"ד רובי ריבלין לשעבר יו"ר הכנסת וצפו בוועדות הכנסת. הסיור התקיים ב-5.3.14