ניוזלטר 13 בפברואר 2014

ענבר הרוש גיטי, סטודנטית בתכנית המצטיינים, מונתה למנכ"לית ארגון "אחרי"

בנוסף, ניירות המדיניות שכתבה בשנה א' יושמו ע"י צה"ל וע"י משרד החינוך

ברכות לזוכי מלגת ע"ש שמעון בן חמו לשנת הלימודים התשע"ד

גיתית ויצמן - זכתה במלגה החברתית ע"ש שמעון בן-חמו אלון בן אליעזר - זכה במלגה המחקרית ע"ש שמעון בן חמו

תכנית ההכשרה לראשי רשויות בסיור בנושא מנהל ציבורי משוכלל

בשבוע שעבר יצאו ראשי הרשויות בתכנית ההכשרה לסיור לימודי בנושא מנהל ציבורי משוכלל.

פורום הבוגרים של מחזור ח' –"תיקון עולם" בתכנית המנהלים

הכוונה בשנה הקרובה לעסוק בפערים המובנים בחברה, ולחפש יחד את הערכים והאמונות המשותפים, זאת, במטרה ליצור תשתית עמוקה ואיתנה לייזום של פרויקט קבוצתי משמעותי בעולם האמיתי.

פרסום חדש של גלעד בארי, סטודנט בתכנית המצטיינים: "הקשר בין דתיוּת לשיטה הכלכלית המועדפת בישראל"

מחקר הקשר בין דת לכלכלה מלווה את מדעי החברה מראשיתם. בשנים האחרונות הוא זכה שוב לעדנה תאורטית ואמפירית במחקר הבינלאומי. הקשר הישראלי התעוררה שאלה זו באופן אקטואלי לנוכח הסתייגותו של הציבור הדתי בישראל מהמחאה הכלכלית של קיץ 2011 . המאמר שלפנינו פותח צוהר לַסוגיה בעזרת נתוני מרכז גוטמן לסקרים שבמכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקרים בחנו את ההזדהות...

כתבה בעיתון "הארץ" על בוגר תכנית המנהלים נח קורמן מנכ"ל עמותת בת מלך

נח קורמן מנכ"ל עמותת בת מלך עוזר לנשים דתיות וחרדיות שסובלות מאלימות בבית