ניוזלטר 21 במאי 2015

אושרה ופרסמה התזה של אורי אלטלט

התזה בנושא: "סוג אמצעי התשלום, חינוך פיננסי ואוריינות פיננסית: האם הם תורמים להקטנת הכשלים הנפוצים על פי הכלכלה ההתנהגותית" נכתבה בהנחייתו של פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי

ד"ר ורדה וסרמן וד"ר מיכל פרנקל זכו בקרן בקרן מטעם משרד המדע בתחום פיתוח מדיניות לקידום נשים בישראל

נושא המחקר שלהן: "נשים חרדיות בין עבודה, משפחה וקהילה: לקראת מדיניות סינרגטית"

מאמר חדש של מוטי טליאס, דוקטורנט בביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל בנושא:

הכשרות הפרטית בישראל: רגולציה וולונטרית כתוצר משולב של ביקוש והיצע מקור: כתב עת לחקר החברה החרדית, מכון ירושלים לחקר ישראל, כרך 2 תשע"ה, 2014-2015 (מאי 2015): 1117-146.

תכנית הצוערים לשירות המדינה- מחזור ג': ביקור במשרד החינוך

במסגרת יחידת הלימוד על מערכת החינוך ביקרו הצוערים במשרד החינוך ופגשו דמויות מפתח ביניהם: מיכל עוז ואת דודי מזרחי (בוגר תכנית עתידים - צוערים למנהל הציבורי)