ניוזלטר 18 בדצמבר 2014

הזמנה לפורום לסטודנטים ובוגרים של תכניות המצטיינים והצוערים והדלקת נר שביעי של חנוכה

פורום בנושא: "החיים בעיר מעורבת: נפרדים ושווים או דו-קיום?" בהשתתפות: גב' פאתן זינאתי מתאמת חברה ערבית, עריית לוד מר אורי רוזנווקס במאי ויוצר (יחד עם אייל בלחסן) הסדרה "לוד, בין ייאוש לתקווה" . הפרום התקיים בשעה 18:00 בחדר 1741

בסמינר בית ספרי מתארחת ד"ר עדי עמית, מהאוניברסיטה הפתוחה

ד"ר עדי עמית תרצה בנושא: "המחיר הפסיכולוגי במשא ומתן באמצעות נציגים". הסמינר יתקיים בחדר 1750 בשעה 10:30

הזמנה לכנס השנתי של התכנית לכלכלה וחברה בנושא: "האם יש בישראל פנסיה הולמת?"

הכנס מאורגן ע"י פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי במכון ון ליר בירושלים

יום עיון בנושא ממשל פתוח ואסטרטגיה דיגיטלית

לתלמידי הקורסים "ממשל פתוח" בתכניות צוערים לשירות המדינה (מספר קורס: 59413) מצטיינים: מדיניות ציבורית (מספר קורס: 59620)