ניוזלטר 18 ביוני 2015

התזה של גלעד בארי מתכנית המצטיינים, אשר נכתבה בהנחייתה של ד"ר פזית בן נון, הפכה למאמר

Be'ery G, Ben-Nun Bloom P (2015) God and the Welfare State - Substitutes or Complements? An Experimental Test of the Effect of Belief in God's Control. PLoS ONE 10(6

One Day Conference: Science in the Risk Society

June 22nd, 2015 The Maiersdorf Faculty Club, Room 503, Hebrew University of Jerusalem

כנס התקציב השישי של התכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר

הכנס יתקיים ב24 ביוני בין השעות 15:00 - 19:30 בין דוברי הכנס פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי וח"כ רועי פולקמן (בוגר ביה"ס)

פרסום חדש של עודד סטקלוב (בוגר תכנית המצטיינים) ויניב ריינגוורץ

סטקלוב עודד, ריינגוורץ יניב, השפעת ייצוג נשי על תפקוד מועצת הרשות המקומית: תחומי החינוך והרווחה כמקרה בוחן. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 2015.

הרצאתו של רענן דינור בכנס בוגרים תכניות מנהלים ובכירים 2015

הרצאה בנושא חילופי שלטון – דילמות ואתגרים מפי רענן דינור

ברכות לאוריאל אלבז בוגר מחזור י' של תכנית המנהלים

מר אוריאל אלבז יתמנה לתפקיד מנהל אגף משאבי חינוך בעריית ירושלים