ניוזלטר 19 בינואר 2017

אושרה התזה של דניאל זייצ'יק

Sharing Inspired: An exploration of "gemachs" as mechanisms of the sharing economy in ultra-Orthodox Israeli society Advisors: Dr. Galit Cohen Blankshtain, Dr. Dan Kaofman

הזמנה לסמינר בית ספרי בנושא: "עוני עבודה במשרה חלקית ומענק העבודה"

דוברים: ד"ר מירי אנדבלד (המוסד לביטוח לאומי והאוניברסיטה העברית), פרופ' לאה אחדות (החוג לכלכלה, מכללת רופין) ופרופ' מישל סטרביצ'נסקי (החוג לכלכלה וביה"ס למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית)

הרצאה של ד"ר אריק כרמון אשר מצטרף לביה"ס כחוקר עמית

נושא ההרצאה הוא "האם תשרוד מדינת ישראל את דת ישראל?" ההרצאה תתקיים ביום רביעי בשבוע הבא, 25 בינואר 2017, בשעות 16.15 עד 17.45 בבית הספר למדיניות ציבורית וממשל ע"ש פדרמן, חדר 1750.

יהדות, לאומיות ודמוקרטיה – הרצאתו של ד"ר גדי טאוב למחזור ה' של תכנית הצוערים

במסגרת עיסוקם הרב בסוגיות הנוגעות לזהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, נפגשו צוערי מחזור ה' עם ד"ר גדי טאוב, מרצה בכיר בבית הספר למדיניות ציבורית על שם פדרמן למדיניות ציבורית וממשל והמחלקה לתקשורת, ודנו עמו בנושא.

הזמנה לכנס השנתי האחד-עשר של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים

נושא הכנס: העובדים והעניים: עוני בקרב עובדים בישראל ובעולם יום שלישי, 24 בינואר 2017, בשעות 13:30–19:00, במכון ון ליר בירושלים