ניוזלטר

פורום: "הביצה והתרנגולת - האתגרים הכלכליים של מערכת הבריאות - הדסה כמקרה מבחן"

(03/03/2014)


האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי החברה
ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
 
מזמינים אתכם
לטקס הענקת מלגות ע"ש שמעון בן-חמו (ז"ל)
 
ולפורום בנושא:
הביצה והתרנגולת - האתגרים הכלכליים של מערכת הבריאות - הדסה כמקרה מבחן
 
דובר:
ניר קידר
סגן ראש המינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי ומנהל תחום כלכלת בריאות במשרד הבריאות
 
הפורום יתקיים ביום שני 03.03.2014
בשעה 18:00
 
18:00 כיבוד והתכנסות
18:15 בשם משפחת בן-חמו
שמואל צינטרובלט, לשעבר מנהל מחלקת כח אדם באוניברסיטה העברית
18:20 חלוקת מלגות ע"ש שמוען בן חמו ז"ל
ד"ר דניאל שפרלינג, יו"ר ועדת המלגות
18:30 הרצאה: "הביצה והתרנגולת - האתגרים הכלכליים של מערכת הבריאות - הדסה כמקרה מבחן"
ניר קידר, סגן ראש המינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי ומנהל תחום כלכלת בריאות במשרד הבריאות
19:30 תגובות
ד"ר דניאל שפרלינג
מנחה הפורום: ד"ר גדי טאוב