ניוזלטר 22 בדצמבר 2016

אושרה התזה של דניאל זייצ'יק בנושא:

Sharing Inspired: An exploration of "gemachs" as mechanisms of the sharing economy in ultra-Orthodox Israeli society Advisors: Dr. Galit Cohen Blankshtain, Dr. Dan Kaufmann

פורום פהר למדיניות מארח את עו"ד אבי ליכט המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

נושא הרצאתו: אמון כמרכיב יסוד בשירות הציבורי. במסגרת הפורום יחולקו מלגות הצטיינות ע"ש פהר

ברכה מכבוד נשיא המדינה מר ראובן ריבלין לצוערים מחזור ג

מזל טוב וברכת הדרך לצוערי מחזור ג' אשר אתמול בערב התקיים טקס הסיום שלהם. אנו מאחלים להם הצלחה רבה ומאמינים שבזכות הכלים, הידע והיכולות שרכשו בשנתיים האחרונות יעשו חיל.

פרסום חדש של עידו סיוון, דוקטורנט בביה"ס

The FCC’s Latest Privacy Regulations: A New Stance on Private-Sector Protections? in Science and Technology Law Review, 12.12.2016

סיור בבית המשפט העליון – צוערים לשירות המדינה מחזור ה'

ביום רביעי ה-14/12/16, מחזור ה של צוערים לשירות המדינה הגיעו לסיור בבית המשפט העליון מתוך מטרה להכיר את תפקידי מערכת המשפט בישראל, האתגרים שעומדים בפניה וכן במפגש עם שופטי בית המשפט העליון.