ניוזלטר 22 במאי 2014

אושרה התזה של יובל אדמון

התזה נכתבה בהנחייתם של ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ופרופ' מומי דהן ובנושא: "התפתחות הממשל הפתוח בישראל ביחס למודל שלושת הנדבכים של באקי הוג'ה המקרה של הסדנה לידע ציבורי"

הזמנה לסמינר מחקר של ביה"ס למדיניות ציבורית וממשל

ד"ר גדי טאוב ירצא בנושא: "המינימום החברתי"

פעילות בוגרים: בוגרי מחזור ב' של תכנית הבכירים בשירות המדינה ביקרו במשרדי גוגל ישראל

בעקבות יוזמה של בוגרי מחזור ב' אורגן סיור לימודי בנושא חדשנות פוגשים את אבי בר, בוגר תכנית "עתידים" וכיום אנליסט מדיניות ציבורית, גוגל ישראל.

צוערי מחזור א' של תכנית הצוערים ביקרו במטה התקשוב הממשלתי

הביקור הנו במסגרת תכנית ההכשרה, יחידת לימוד בנושא: מערכות מחשוב ומידע למנהל.