ניוזלטר 24 במארס 2017

Special Issue: Regulatory Intermediaries in the Age of Governance,

Edited by Kenneth W. Abbott, David Levi-Faur, and Duncan Snidal

פורסם ספר חדש של ד"ר אליקים כיסלו: "קריאה למנהיגות: חזון ומנהיגות בחינוך ובפיתוח חברתי"

"לאלה מקורות הייתם מפנים מחנכים ומחוללי שינוי חברתי שברצונם להעמיק ולברר מהם מנהיגות וחזון? הפנינו שאלה זו למחנכים ולאנשי רוח בקהילת מנדל שבחרו מקורות מגוונים הנטועים במסורות שונות. הצגתם יחד יוצרת פסיפס מרתק של גישות העוסקות במנהיגות, בחינוך, בביקורת ובהשראה. בנוסף, המשתתפים התבקשו להקדים מבוא קצר שיתאר את תהליך בחירתם וקריאתם...

תכנית הצוערים: סיכום סיור סין

ביום חמישי נפגשו צוערי מחזור ד' ו- ה' עם משלחת הצוערים לסיור בסין שהתקיים בדצמבר האחרון.