ניוזלטר 25 בדצמבר 2014

אושרה התזה של יואל בן אור

נושא התזה: "שכר בכירים בחברות ציבוריות: השפעת הרגולציה על ערך החברות". התזה נכתבה בהנחייתו של פרופ' ישי יפה

סמינר בית ספרי: ד"ר שהם חושן-הלל, מאוניברסיטת שיקאגו תרצה בנושא

“Waste Management”: Making Efficient – and Fair – Allocation Decisions at 10:30 in room 1750 at the Federmann School of Public Policy

יום עיון בנושא ממשל פתוח ואסטרטגיה דיגיטלית

לתלמידי הקורסים "ממשל פתוח" בתכניות צוערים לשירות המדינה (מספר קורס: 59413) מצטיינים: מדיניות ציבורית (מספר קורס: 59620)

במסגרת תכנית המנהלים, נערך פורום בנושא מצב העוני בישראל ומסקנות ועדת אלאלוף

בפורום התארח מר אלי אלאלוף יו"ר ועדת אלאלוף למלחמה בעוני בישראל, מנכ"ל קרן רש"י בעבר, חתן פרס ישראל למפעל חיים לשנת תשע"א אשר הרצה בנושא

מחזור ג' של תכנית הצוערים מאמץ זהויות שאולות

בשבוע החולף עסק מחזור ג' בתוכנית "צוערים לשירות המדינה" בלמידה מעמיקה אודות השכבות הסוציו-אקונומיות השונות בחברה הישראלית וצורכיהן הייחודיים.