ניוזלטר

ברכות למירי רוזנשטוק מתכנית המצטיינים על המינוי החדש

כלכלנית ביחדה הכלכלית של הפיקוח על הבנקים - בנק ישראל
שפע ברכות ואיחולי הצלחה