ניוזלטר 22 באוקטובר 2015

ברכות לפרופ' קלוד בר-רבי על קבלת דרגה פרופסור

פרופ' קלוד בר-רבי הנו ראש תכניות המנהלים. שפע ברכות!

פרסום חדש של ד"ר שרון גלעד

Alon-Barkat Saar and Sharon Gilad. 2015. Political Control or Legitimacy Deficit? Bureaucracies' Symbolic Response to Bottom-Up Public Pressures, Policy & Politics

סיור בוגרים ראשון יוצא לדרך

הסיור הראשון שיתקיים ביום שישי 30.10.15 בין השעות 8:30-13:00 יעסוק בקו התפר הסוציו- כלכלי בירושלים.

סדנת שטח למחזור י"ד של תכניות המצטיינים ללימודי מוסמך

ביום ראשון 18 באוקטובר סטודנטים של תכניות המצטיינים פתחו את השנת הלימודים התשע"ו בסדנת שטח שמטרתה גיבוש התלמידים.

הזמנה לקבוצת חברותא

חלק חשוב בהכשרת תלמידי המחקר הוא התקשורת עם דוקטורנטים אחרים מחוץ למסגרת הלימודים הפורמאלית. על מנת לסייע במטרה זו יזמנו את "לימוד בחברותא": קבוצות דיון של דוקטורנטים המיועדות לעודד את הפעילות האקדמית המחקרית והאינטלקטואלית הרב תחומית מחוץ למסגרת ההוראה.

ברכות לגב' רבקה חברוני בוגרת תכנית המנהלים מחזור ו' על המינוי החדש

גב' רבקה חברוני מונתה לסגנית הגזבר ומנהלת אגף חשבות וניהול פיננסי , בעריית ירושלים