ניוזלטר 7 בנובמבר 2013

פרסום מאמר חדש של ד"ר ענת גופן

Gofen, Anat. 2013. "Citizens’ Entrepreneurial Role in Public Service Provision." Public Management Review (ahead-of-print:1-21).

ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל בכנס קיסריה

במושב שיעסוק באתגרי השרות הציבורי. הנייר שהוצג בכנס הוא פרי עבודה משותפת בה לקחו חלק אנשי אקדמיה ומעשה מתחומים וארגונים שונים, אשר התכנסו לדיוני שולחן עגול במהלך השנה האחרונה בבית הספר למדיניות ציבורית. את העבודה הובילו ד"ר גייל טלשיר, ראש המרכז להכשרת בכירים בבית הספר ורון צור, ראש המטה ליישום הרפורמה בנציבות שרות המדינה.

מאמר במעריב: "מדינה מחכה לשירות" מאת ד"ר גייל טלשיר

ד"ר גייל טלשיר עומדת בראש תכנית הבכירים בשירות המדינה בביה"ס וראש צוות משילות דמוקרטית בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה

מאמר במעריב: "מתעסוקה לפריון" מאת פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי

הגדלת שיעור התעסוקה של ערבים וחרדים אינו מספיק. יש לשלב מגזרים אלה בתחומים המאופיינים בהון אנושי ושכר גבוהים יותר. פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי הוא ראש תכנית הצוערים ושימש כראש צוות מאקרו ופריון בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

ניירות מדיניות מצטיינים אשר הוגשו בקורס: "ניתוח מדיניות" בהנחייתם של ד"ר גלית כהן בלנקשטיין, אודי...

ניירות המדיניות של קנת ויינרייט בנושא בטיחות בדרכים, של ענבר הרוש גיטי בנושא שילוב יוצאי אתיופיה בצה"ל ושל דבי שדה בנושא הוצאה לפועל

מינוי חדש: בנימין לשקר בוגר מחזור ה' של תכנית המצטיינים

בנימין מונה למנהל הלשכה של קרן היסוד בדרום צרפת

מחזור א' של תכנית הצוערים השלים יחידת לימוד בנושא הרווחה בישראל

בימים האחרונים מסיימים צוערי מחזור א', את לימוד מערכת הרווחה בישראל.

מחזור ב' של תכנית הצוערים ערך ביקור בבניין המוסדות הלאומים

ב-30 לאוקטובר הגיעו הצוערים לסיור לימודי בבניין המוסדות הלאומים בו הם פגשו את בכירי הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית והקרן הקיימת לישראל, לשיחה על ההיסטוריה הלאומית, הפוליטית והמדינית שהובילה להקמת המוסדות, תפקידים ומטרות וכן, השינויים והתמורות שחלו במהלך השנים באותם היעדים.