ניוזלטר 8 בדצמבר 2016

ברכות לד"ר לימור סמימיאן דרש

על קידומה למרצה בכירה עם קביעות בבית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

אושרה התזה של אביעד נבו:

Calculating States' Regulatory Budgets: Methodology and an Application to the 2014 Israeli Budget - Advisor Prof. David Levi Faur

הזמנה לסמינר בית ספרי, ד"ר דימטרי אפשטין ירצא בנושא

Duality cubed: People, practices, technologies and institutions of internet governance Monday 12th of December at 10:30 Room 1750 at Federmann School of Public Policy and Government

תוכנית כנס פרחי מחקר ה- 12

כנס תלמידי המחקר במדע המדינה, יחסים בינלאומיים ומדיניות ציבורית. כמו בשנים קודמות מציגים בכנס כ- 85 סטודנטים וכשליש מהם הם דוקטורנטים מחו"ל. הכנס יתקיים בין ה-13- 16 בדצמבר 2016

צוערי מחזור ה ערכו סיור בנושא קו התפר בהדרכת פרופ' ארנון סופר
צוערי מחזור ה ערכו סיור בנושא קו התפר בהדרכת פרופ' ארנון סופר

במהלך הסיור נחשפו הצוערים לישובים לאורך קו התפר, משני צדי הגדר, ולמשמעויות של התפתחות האזור על תשתיות המדינה. במסגרת הסיור נידונו סוגיות דמוגרפיות, ביטחוניות וסביבתיות שונות, שתכליתן להוות אבן יסוד בתכנון מדיניות עתידית

מאמר חדש של אוראל דיאמונד - דוקטורנט בביה"ס

Young Children in Intractable Conflicts The Israeli Case in Personality and Social Psychology Review

לאוניברסיטה העברית הסכמי חילופי סטודנטים אוניברסיטאיים עם מוסדות מובילים רבים בעולם

ומעניקה לסטודנטים באוניברסיטה אפשרות להשתתף בתוכניות המוצעות ללימודים בחו"ל למשך סמסטר או שנה אקדמית, מתוך תפישה שללימודים בחו"ל יש ערך רב הן מבחינה אקדמית והן מבחינה אישית.