ניוזלטר 9 בנובמבר 2017

אושרה התזה של נדב וול מתכנית המצטיינים

נושא התזה: "ואת עלית על כולנה"? הקשר בן רמת דתיות ומאפייני ההשתלבות בשוק העבודה בקרב נשים יהודיות בישראל"; מנחה: ד"ר ליאת רז - יורוביץ

פורום ביה"ס אירח את שאול מרידור - ראש אגף תקציבים, במשרד האוצר

שאול הרצה לסטודנטים בנושא "ניהול בסביבה ממשלתית".

מאמר של עמית אפרתי ממחזור ה של תכנית הצוערים

בנושא: "האיום הדמוגרפי: האוכלוסייה הישראלית 'נוטשת' את הנגב וגליל" המאמר פורסם בעדכן אסטרטגי (כתב העת של המכון למחקרי ביטחון לאומי), כרך 20, גילון 3, אוקטובר 2017

יאיר טלמון, בוגר מחזור א' של תכנית הצוערים, מלמד את הסטודנטים החדשים את המודולה "כלכלה לדוברי עברית"
יאיר טלמון, בוגר מחזור א' של תכנית הצוערים, מלמד את הסטודנטים החדשים את המודולה "כלכלה לדוברי עברית"

כיום, יאיר מנהל תחום מטה באגף תכנון, תקצוב ותמחור במשרד הבריאות

מחזור ו' של תכנית הצוערים לשירות המדינה אירח את יו"ר הסוכנות היהודית

הסטודנטים נפגשו, עם יו"ר הסוכנות היהודית מר נתן שרנסקי, לשיחה אודות היחס בין זהותה היהודית והדמוקרטית של ישראל וחשיבות החיבור בין זהות לחופש.