סגל

אדם מהל
תפקיד:  עוזר הוראה בקורס שיטות מחקר כמותיות - תכנית המצטיינים ושיטות מחקר- תכנית הצוערים
דוא"ל:  adamvmehl@gmail.com
חדר:  1743
שעות קבלה:  סמסטר א': יום ב' 18:00-19:00