סגל

אדם מהל
תפקיד:  עוזר הוראה בקורס שיטות מחקר כמותיות - תכנית המצטיינים ושיטות מחקר- תכנית הצוערים
חדר:  1733
שעות קבלה:  יום שני 18:00-19:00