סגל

מר אודי בן-דרור
תפקיד:  סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי הרשות לפיתוח ירושלים
טלפון:  02-5880047
חדר:  1725
שעות קבלה:  יום ב' 18:00- 19:00