סגל

ד"ר אמנון שרייבר
תפקיד:  חבר סגל באוניברסיטת בר אילן
דוא"ל:  amnonschr@gmail.com