סגל

ד"ר גייל טלשיר
תפקיד:  ראשת המרכז להכשרת בכירים ות. הבכירים. חברת סגל במדע המדינה
טלפון:  02-5882248
פקס:  02-5880047