סגל

מר דוד גלבוע
תפקיד:  מנהל ביה"ס לעיתונות "כותרת"