סגל

פרופ' דוד קרצמר
תפקיד:  מרצה בביה"ס בין השנים 2002-2005