סגל

דקלה דותן
תפקיד:  מתרגלת בקורס: מדיניות גלובלית, תכנית הצוערים
חדר:  1732
שעות קבלה:  יום ב': 14:00-14:30, 16:00-16:30