סגל

גב דרורית פורת
תפקיד:  עוזרת הוראה בקורס ניתוח מדיניות - תכנית המנהלים
טלפון:  052-5810775
דוא"ל:  poratdrorit@gmail.com
חדר:  1733
שעות קבלה:  יום ב' 13:30 - 16:30