סגל

הלה אייזנברג-ליפניק
תפקיד:  מלוות למידה ופיתוח
טלפון:  02-5880257
פקס:  02-5880047
דוא"ל:  hilalipnick@gmail.com
חדר:  1730