סגל

חיים הופרט
תפקיד:  מתרגל קורס כלכלה ומדניות ציבורית
דוא"ל:  Haim0265@gmail.com