סגל

מר חנן הבר
תפקיד:  אסיסטנט, קורס מושגים וגישות - תכנית הצוערים
טלפון:  050-6302223
חדר:  1725
שעות קבלה:  יום ב' 19:00 - 18:00