סגל

יאנה אברמוביץ מיכלין
תפקיד:  רכזת תכניות לימודים - תכניות מנהלים
טלפון:  02-5881934
פקס:  02-5880047