סגל

יונת ריין ספיר
תפקיד:  מתרגלת קורס שיטות מחקר וניתוח מדניות מתקדם - תכנית המצטיינים וקורס: שיטות מחקר איכותניות
דוא"ל:  yonataly@gmail.com
חדר:  1732
שעות קבלה:  סמסטר א': יום ב' 18:00-19:00