סגל

גב' כרמל בץ
פקס:  02-5880047
חדר:  1732
תחומי הוראה:  יום א' 9:30 - 10:30