סגל

מיטל שטיין
תפקיד:  מנהלת אדמיניסטרטיבית
טלפון:  02-5880015
פקס:  02-5880047
חדר:  1754