סגל

עו"ד מייק בלס
תפקיד:  לשעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה
חדר:  1732