סגל

מיכל לבנת - לרר
תפקיד:  אסיסטנטית, קורס ניתוח מדיניות - תכנית הצוערים
טלפון:  054-6336701
פקס:  02-5880047