סגל

פרופ' משה מאור
תפקיד:  פרופ' מן המניין למדע המדינה ומופקד הקתדרה ע"ש משפחת וולפסון למנהל ציבורי, וחבר המועצה להשכלה גבוהה
טלפון:  02-5883454
חדר:  4315B
שעות קבלה:  יום ב' 14:00 -14:30 יום ד' 15:30- 16:30